Wróć do bloga

Zasady BHP podczas prac wysokościowych

Leave a Comment

Prace na wysokości wymagają szczególnego przygotowania oraz zachowania jeszcze większej ostrożności niż w przypadku prac, które są wykonywane na stałym podłożu. Z uwagi na znacznie większe ryzyko wypadku, konieczne jest ścisłe przestrzeganie zasad BHP.

Usługi wysokościowe – co to znaczy?

Mianem prac na wysokości co do zasady określa się wszelkie czynności, które są podejmowane na wysokości większej niż 1 metr. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (z późniejszymi zmianami) zakłada, że możliwe są pewne wyłączenia od tej reguły – w szczególności gdy:

  • powierzchnia, na której wykonywane są prace, jest osłonięta co najmniej do wysokości 1,5 metra;
  • powierzchnia posiada stałe konstrukcje, zabezpieczające pracownika przed upadkiem.

Jak zachować bezpieczeństwo przy pracach wysokościowych?

Przede wszystkim, niezbędne jest ścisłe przestrzeganie zasad, które obowiązują w kwestii prac na wysokościach. Wśród najbardziej podstawowych reguł można wskazać:

  • zakaz pracy na wysokościach kobiet ciężarnych, osób młodocianych (na wysokościach powyżej 3 metrów, przy wysokim zagrożeniu upadkiem).

Jeżeli rodzaj zajęcia zakłada, że pracownik musi wejść na podwyższenie powyżej 1 metra, powinny tam być zamontowane balustrady zabezpieczające przed upadkiem, o wysokości minimalnej 1,1 metra lub (w przypadku przejść) krawężnik o wysokości co najmniej 15 cm. Pomiędzy zakończeniem balustrady (poręczą) a podłożem powinny znajdować się poprzeczki chroniące przed upadkiem. Dopuszczalne jest także kompletne wypełnienie tej powierzchni.

Zasady BHP podczas prac wysokościowych

Przy pracach na dużych wysokościach, obowiązuje szczególna konieczność dopasowania stroju pracownika do warunków, w tym między innymi wysokości, usytuowanie punktu podpięcia pracownika, zakresu jego ruchów, ewentualne czynniki wpływające na odpowiednie funkcjonowanie sprzętu (np. skrajnie niskie lub wysokie temperatury) czy czas pozostawania na wysokości.

Do tego typu prac należy wykorzystywać szelki bezpieczeństwa, bowiem pas nie może być używany do ochrony. Co więcej, sprzęt ochronny musi być wyposażony w elementy, które pochłoną energię, np. amortyzatory. Celem takiej budowy odzieży ochronnej jest maksymalne zabezpieczenie pracownika przed ewentualnymi urazami w razie upadku. Droga swobodnego spadku nie może przekroczyć 2 metrów (przy czym w przypadku mniejszych wysokości, musi uwzględniać odległość od podłoża).

Oprócz tego niezbędne jest przestrzeganie takich podstawowych kwestii jak dbałość o stan sprzętu, jego regularne serwisowanie, a także użytkowanie w zgodzie z zaleceniami producenta.

Czego nie wolno robić podczas pracy na wysokości?

Oprócz odpowiedniego zabezpieczenia pracowników za pomocą stroju należy również przestrzegać reguł związanych z ogólnym bezpieczeństwem w obrębie stanowiska pracy. Wykonując usługi wysokościowe, pracownik bezwzględnie nie może:

  • podrzucać narzędzi pracy,
  • zrzucać sprzętu w dół (nawet jeśli otoczenie wydaje się być opustoszałe),
  • pozostawiać sprzętów bądź materiałów na stanowisku pracy po zakończeniu działań,
  • wykonywać praz bez kasku ochronnego – co istotne, dotyczy to nie tylko osoby pracującej na wysokości, ale również tych znajdujących się poniżej, m.in. pracowników pomocniczych,
  • przywiązywania jakichkolwiek ciężarów (np. linki transportowej) do ręki bądź pasa czy do szelek bezpieczeństwa będących częścią kostiumu.

Oprócz tego, podczas prac na wysokościach należy zachować zdrowy rozsądek, tak by nie dopuścić do żadnych urazów u pracownika bądź osób postronnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.